Kennis maken met muziek in de Music@Meteren-class

ritme
De Music@Meteren-class is een introductiejaar voor jonge muzikanten in de dop vanaf 7 jaar. In de Music@Meteren-class maken de kinderen kennis met allerlei aspecten van muziek. De cursus kan gezien worden als een soort algemene muzikale vorming, maar dan specifiek gericht op de muziekvereniging in Meteren. Wij hopen dat de kinderen daarna een bewuste(re) keuze kunnen maken om al dan niet te komen musiceren bij onze muziekvereniging en dat ze ook bewuster kiezen voor een bepaald muziekinstrument. Kennismaken met instrumenten en met orkesten van de muziekvereniging zijn dan ook belangrijke onderdelen van de cursus.

18 september 2018 proefles / 25 sept start cursus
De cursus start op 25 september 2018. Op 18 september bestaat de mogelijkheid om een proefles te volgen. De lessen zijn op dinsdagmiddag in de Mr. Aafjesschool in Meteren (bijgebouw, eerste verdieping), van 16.30 tot 17.15 uur (met uitloop tot 17.30 uur). Half juni wordt de cursus afgesloten. De kosten voor het lidmaatschap, cursusgeld en materiaal (boek, blokfluit) voor het schooljaar 2018/2019 zijn 160 euro. De cursus wordt gegeven door Sylvie de Lyon.

Meedoen met de proefles op 18 september? Dan graag even een mailtje naar muziekverenigingmeteren@gmail.com
Inschrijven voor de cursus: download het aanmeldformulier via onze downloadpagina.

Inhoud cursus
  • reguliere lessen gedurende het schooljaar, van half september tot half juni, behalve in de schoolvakanties
  • repetities met jeugdorkest, waarbij de kinderen samen met het jeugdorkest een nummer instuderen en een aantal kijk- en luisteropdrachten maken
  • deelname aan een kerstconcert in december (samen met het jeugdorkest)
  • deelname aan het jaarlijks concert (samen met jeugdorkest en het hoofdorkest)
  • feestelijke afsluiting Kids in Concert in juni met presentatie voor de ouders en belangstellenden, optreden met jeugdorkest en uitreiking certificaat

De cursisten leren in deze cursus diverse aspecten van muziek maken.

Zingen
leerlingen_zingen
Goed voor het ontwikkelen van het toonvoorstellingsvermogen. Er wordt gezongen met begeleiding van gitaar of CD. Bovendien zullen de kinderen tijdens de concerten nummers zingen, begeleid door het jeugdorkest.

Blokfluit spelen
Spelenderwijs (letterlijk!) leren kinderen het notenschrift en de elementaire muziektheorie. We doen dit door het spelen op de blokfluit. Daarbij maken we gebruik van de methode “Blokfluitkarate”. Met deze methode kan iedere deelnemer op zijn eigen niveau en tempo de blokfluit leren spelen. Gaandeweg het cursusjaar behalen de kinderen dan hun blokfluitkaratebanden! Het is de bedoeling dat de kinderen de opgegeven stukjes thuis oefenen. Ook wordt in de lessen aandacht besteed aan samenspel.

Ritme
Omdat ritme in de muziek een belangrijk onderdeel is, zullen de leerlingen daar apart in oefenen, vaak m.b.v. klein-percussie-instrumenten zoals woodblocks, triangels, claves, tamboerijn etc.

Muzikale spelletjes
Een aantal vaardigheden die belangrijk zijn bij het muziek maken, zoals luisteren, concentratie, voorstellingsvermogen, komt aan bod via muzikale spelletjes.

Instrument-oriëntatie
demo
Tijdens de cursus maken de cursisten kennis met verschillende instrumenten. Wat zijn de meest voorkomende instrumenten, hoe zien ze eruit en hoe klinken ze? Gedurende het cursusjaar komen muzikanten op bezoek om iets over hun instrument te vertellen en natuurlijk te laten horen. Wellicht is het soms zelfs mogelijk voor de kinderen om de instrumenten ook uit te proberen!

Samenspelen
De kinderen gaan samen met
jeugdorkest M-tastic! nummers spelen bij een aantal optredens. Om dit voor te bereiden zullen de cursisten een paar repetities van het jeugdorkest bijwonen.

Afsluiting
Half juni wordt de cursus feestelijk afgesloten met een presentatie voor de ouders en belangstellenden, optreden met jeugdorkest en uitreiking certificaat.
Kids in Concert

Film over de Music@Meteren-class (november 2012)Na de Music@Meteren-class

Flyer muziekklas 2018