Music@Meteren-class


Eind september 2022 is er weer een nieuwe Music@Meteren-class gestart. Proefles gemist maar toch interesse om deel te nemen? Stuur dan even een mailtje naar muziekverenigingmeteren@gmail.com. 

INSTROMEN IN DE CURSUS KAN NOG TOT EN MET 11 OKTOBER 

Kennismaken met muziek in de Music@Meteren-class
De Music@Meteren-class is een introductiejaar voor jonge muzikanten in de dop vanaf 7 jaar. In de Music@Meteren-class maken de kinderen kennis met allerlei aspecten van muziek. Wij hopen dat de kinderen daarna een bewuste(re) keuze kunnen maken om al dan niet een instrument te gaan bespelen. Bovendien willen we de kinderen laten ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken en op te treden voor publiek. 

20 september 2022 proefles / 27 september start cursus
De cursus start op 27 september 2022. Op 20 september bestaat de mogelijkheid om een proefles te volgen. De lessen zijn op dinsdagmiddag, van 16.00 tot 16.45 uur (met uitloop tot 17.00 uur). Lokatie is in de Mr. Aafjesschool in Meteren (bijgebouw, eerste verdieping). Half juni wordt de cursus afgesloten. De kosten voor het lidmaatschap, cursusgeld en materiaal (boek, blokfluit) voor het schooljaar 2022/2023 zijn 160 euro. De cursus wordt gegeven door Sylvie de Lyon.

Meedoen met de proefles op 20 september? Dan graag even een mailtje naar muziekverenigingmeteren@gmail.com
Definitief inschrijven voor de cursus: download het aanmeldformulier via onze downloadpagina.

Inhoud cursus
* reguliere lessen gedurende het schooljaar, van eind september tot half juni, behalve in de schoolvakanties
* repetities met jeugdorkest, waarbij de kinderen samen met het jeugdorkest een nummer instuderen en een aantal kijk- en luisteropdrachten maken
* deelname aan een kerstconcert in december (samen met het jeugdorkest)
* deelname aan het jaarlijks concert (samen met jeugdorkest en het hoofdorkest)
* feestelijke afsluiting Kids in Concert in juni met presentatie voor de ouders en belangstellenden, optreden met jeugdorkest en uitreiking certificaat

De cursisten leren in deze cursus diverse aspecten van muziek maken.

Zingen
Goed voor het ontwikkelen van het toonvoorstellingsvermogen. Er wordt gezongen met begeleiding van gitaar of CD. Bovendien zullen de kinderen tijdens de concerten nummers zingen, begeleid door jeugd-poporkest M-tastic!.

Blokfluit spelen
Spelenderwijs (letterlijk!) leren kinderen het notenschrift en de elementaire muziektheorie. We doen dit door het spelen op de blokfluit. Daarbij maken we gebruik van de methode “Blokfluitkarate”. Met deze methode kan iedere deelnemer op zijn eigen niveau en tempo de blokfluit leren spelen. Gaandeweg het cursusjaar behalen de kinderen dan hun blokfluitkaratebanden! Het is de bedoeling dat de kinderen de opgegeven stukjes thuis oefenen. Ook wordt in de lessen aandacht besteed aan samenspel.

Ritme
Omdat ritme in de muziek een belangrijk onderdeel is, zullen de leerlingen daar apart in oefenen, vaak m.b.v. klein-percussie-instrumenten zoals woodblocks, triangels, claves, tamboerijn etc.

Muzikale spelletjes
Een aantal vaardigheden die belangrijk zijn bij het muziek maken, zoals luisteren, concentratie, voorstellingsvermogen, komt aan bod via muzikale spelletjes.

Instrument-oriëntatie
Tijdens de cursus maken de cursisten kennis met verschillende instrumenten. Wat zijn de meest voorkomende instrumenten, hoe zien ze eruit en hoe klinken ze? Gedurende het cursusjaar komen muzikanten op bezoek om iets over hun instrument te vertellen en natuurlijk te laten horen. In de les mogen de kinderen de instrumenten ook uitproberen.

Samenspelen
De kinderen gaan samen met jeugd-poporkest M-tastic! nummers spelen bij een aantal optredens. Om dit voor te bereiden zullen de cursisten een paar repetities van M-tastic! bijwonen.

Afsluiting
Half juni, tijdens Kids in Concert, wordt de cursus feestelijk afgesloten met een presentatie voor de ouders en belangstellenden, optreden met M-tastic! en uitreiking certificaat.

Folder en aanmeldformulier Music@Meteren-class
De folder en het aanmeldformulier over de Music@Meteren-class kunt u downloaden via onze downloadpagina.

VOLG ONS OP FACEBOOK, YOUTUBE EN INSTAGRAM

Designed with Mobirise ‌

Website Designer Software